LC HELSINKI-HAKANIEMI

LIONS CLUB HELSINKI / HAKANIEMI

Klubiviiri
Piiri 107-N
Kotimainen numero: 703
Kansainvälinen numero: 4032 038179
Perustettu 17.3.1980, Charter Night 23.5.1980
Kummiklubi: LC Helsinki/Puotila
Jäseniä: 25 veljeä, joista 5 etuoikeutettua.
Melvin-Jones: 16 veljeä
Arne Ritari: 7 veljeä
Veljien virkaikä: 1 - 53 vuottaKlubimme ensimmäisen toimintavuoden aikana valittiin klubin perustajajäsen Aimo Viitala kansainväliseksi johtajaksi (International Director).

Klubimme oli kummiklubi kaudella 1988/1989 ensimmäiselle Lions Clubille, joka perustettiin silloiseen sosialistiseen maahan.

Olemme Budapest Elsö LC, Unkarin sponsoriklubi.

Im ersten Amtsjahr unseres Clubs 1980/1981 wurde unser Gründungsmitglied Aimo Viitala 1981 Internationaler Direktor.

Unser Club ist der Patenclub des ersten, in einem damals sozialistischen Land gegründeten Lions Clubs.

LC Helsinki/Hakaniemi wurde 1988 für einige Jahre Sponsor des Budapest Elsö LC, Ungarn.


In the first year after foundation our club member Aimo Viitala was selected as an International Director.

Our club was during the season 1988/1989 the founderclub of the first Lions Club in a sozialistic country.

Kiinnostaako Lions-toiminta?

Lionsjärjestön toiminta perustuu vapaaehtoiseen työhön. Lionien palvelutoiminta kohdistuu nuorisoon, vanhusväestöön, sotien veteraaneihin ja muihin avun tarpeessa oleviin. Lionsjärjestö ei pyri korvaamaan yhteiskunnan peruspalveluja, vaan vapaaehtoistyöllä annetaan apua kohteisiin, jotka jäävät hoitamatta julkisin varoin. Tämä apu voi olla pienille ryhmille tai yksittäisille ihmisille hyvinkin merkittävää. Kaikki lionstoiminta tapahtuu "Me palvelemme" -hengessä. Lionsklubin tärkein kiinnostuksen kohde on oma lähialue ja asuinyhteisö.

Suomen Lions-liiton sivuilla www.lions.fi on runsaasti lisätietoa Lioneista.

Ota yhteyttä meihin, niin voimme kertoa lisää klubimme toiminnasta:

Jaakko Hyvätti
Presidentti
jaakko.hyvatti@iki.fi
040 5011222